bildiri alanlarI

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Görsel Sanatlar Eğitimi

Matematik Eğitimi (İlköğretim-Lise)

Mesleki ve Teknik Eğitim

Müzik Eğitimi

Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

Sağlık Eğitimi

ALANLARINDAN BİLDİRİLERİNİZİ BEKLİYORUZ

bildiri alanlarI

Okulöncesi Eğitimi

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Yetişkin Eğitimi

ALANLARINDAN BİLDİRİLERİNİZİ BEKLİYORUZ

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bildiri Özet/Tam metniniz EYFOR yazım kurallarına uygun olarak sisteme yüklenmelidir.
Bildiri Özet/Tam metniniz EYFOR makale şablonu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.
Makalelerinizi belirtilen tarihler içersinde yüklemeyi unutmayınız. EYFOR kayıt süreleri içerisinde katılım kaydınızı yaptırınız. Kayıt yaptırmayan ve kayıt ücreti yatırmayan katılımcılarımıza "KATILIM BELGESİ" hazırlanmayacaktır.