EYFOR-8 çok sayıda atölye çalışması ile katılımcılarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. lisansüstü öğrencilerinin ve öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunacak çalışmalarımız onaylandıkça bu sayfadan duyurulacaktır...

ATÖLYE DUYURU

ATÖLYE DUYURU

ATÖLYE İÇERİK DETAYLARI

İÇERİK KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAYINLANACAKTIR...

Çalıştayın Adı: Ölçmenin Doğası ve SPSS'te Uygulamaları

Eğitmen: Doç. Dr. Tülin ACAR

Süre: En çok 3 saat

Çalıştayın içeriği: Bu çalıştayda

• Değişkenler ve özellikleri

• Verilerin kodlama ve tanımlama prensipleri

• Betimsel istatistikler (Ortalama, S.sapma, Mod, Ortanca, Ranj)

• Verilere uygun grafik seçimleri

• Verilerin dağılımları (Normal ve çarpık dağılımlar)

• Tek ve çok değişkenli istatistiklerin farkı

konularına temel düzeyde değinilecektir. SPSS paket programında uygulamaları yapılacaktır.

>> Çalıştaya, kişisel bilgisayarınızda SPSS programı yüklü olarak katılmanız önerilmektedir. Eğer kullandığınız bilgisayarınızda SPSS programı yüklü değil ise https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwmdocs/tnd/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.html adresinden 14 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümü, 14 günlük olduğu için çalıştaya gelmeden bir gün önce programı yüklemeniz önerilir.

İÇERİK KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAYINLANACAKTIR...